Sny a psychologia – co Twój sen mówi o tobie?

Od setek lat badacze zastanawiają się nad genezą i sensem marzeń sennych. Istnieje wiele teorii dotyczących tej materii jednak zjawisko snów jest tak złożone, że żadne badania nie dostarczyły dotychczas jednoznacznych odpowiedzi. Jakie teorie psychologiczne warto znać, aby zrozumieć znaczenie swoich snów?

Znaczenie snów w psychologii

Sen i psychologia to terminy, które w pewnym zakresie są ze sobą powiązane. Już wiele lat temu Zygmunt Freud analizował sny. Uznawał je za wyraz niezrealizowany popędów, a także za uzewnętrznienie konfliktów psychicznych. Kolejne nazwisko, które zajmuje w historii psychologii ważne miejsce pod kątem badania snów, to Carl Jung. Poprzez pracę ze snami swoich pacjentów starał się wzbogacić ich osobowość. Uznawał bowiem, że wyrażają one pozytywne obszary przestrzeni życiowej. Ciekawa jest także teoria Lane’a Arey’a, który twierdzi, że treść snów stanowi informację dla samego siebie, która ma stać się wzbogaceniem życia. Do dziś wiele osób interesuje się znaczeniem snów. Terapeuci różnych nurtów psychoterapeutycznych wykorzystują analizę marzeń sennych w pracy z pacjentami, badacze rozważają genezę snów, a grono osób wyposaża swoją sypialnię w idealny materac i doskonałe akcesoria sypialniane, aby doskonalić sztukę świadomego śnienia. 

Sen i psychologia – co mówi o Tobie sen?

Nie istnieje jedna psychologia snu. W nurcie Gestalt sny stanowią odzwierciedlenie sytuacji z życia osoby śniącej, a także jego niedokończone myśli i wydarzeń, których dana osoba chce uniknąć. Z kolei w psychoterapii psychodynamicznej terapeuci uznają za źródła snów przede wszystkim wspomnienia z dzieciństwa, a także wszelkie uczucia i emocje, które uległy wyparciu. Według niektórych psychologów pracujących w tym nurcie każde marzenie senne ma pewne znaczenie psychologiczne. Jeszcze inne podejście do snów ma psychologia egzystencjalna. Zgodnie z nią, sny przedstawiają braki odczuwane w życiu, a także są odzwierciedleniem przeżyć, postaw i reakcji danego człowieka. 

Sen, a samopoczucie

Idealny materac, dbanie o higienę snu, niezaniedbywanie wypoczynku na rzecz innych sfer życia – wszystko to wpływa na ogólne samopoczucie i zdrowie organizmu. Praktycznie każdy człowiek doświadcza marzeń sennych – jest to zupełnie naturalne i nieuniknione! Jednak podejście i odbiór znaczenia snów różni się w zależności od kręgu kulturowego, społecznego, od sposobu wychowania i stylu życia. Niektóre osoby nie przywiązują się do swoich snów i przechodzą nad nimi do porządku dziennego. Inni z kolei rozbierają je na czynniki pierwsze i szukają w ich treści głębszego sensu. Bez względu na poglądy i podejście do znaczenia marzeń sennych, warto dbać o sen, aby zapewnić sobie zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Znaczenie snów w psychologii nie zostało nigdy jednoznacznie wyjaśnione. Jednak psychologowie zgadzają się co do tego, że marzenia senne mają związek z emocjami, konsolidacją pamięci i aktywnością konkretnych obszarów mózgu w ciągu nocy. Warto z dystansem podchodzić do swoich snów i pamiętać, że są one w pełni naturalnym zjawiskiem.