Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

1. Korzystanie ze strony idealnymaterac.pl, w szczególności wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy lub dodanie opinii o produkcie może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, adres e-mail.

2. Administratorem danych osobowych jest BORBIS MEDIA Sp. z o.o., ul. Poznańska 56/2, 60-853 Poznań, NIP: 781-202-07-69, kontakt: kontakt@idealnymaterac.pl

3. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularzy kontaktowych i oceny uniemożliwi kontakt z serwisem oraz dodanie opinii.

4. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie lub zgłoszenie.

5. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4 i realizacji wynikających z tych czynności usług.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.

7. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).

8. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.

9. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy hostingowe, firmy ubezpieczeniowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.

10. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez strony idealnymaterac.pl ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane użytkowników serwisu idealnymaterac.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie idealnymaterac.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.

12. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę idealnymaterac.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

13. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe z informacjami zapisywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas wyświetlania przez niego strony idealnymaterac.pl

14. Pliki cookies zawierają informacje statystyczne (np. liczba wizyt użytkownika na stronie).

15. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkowników – mają charakter w pełni anonimowy i nie pozwalają na zbieranie danych osobowych i poufnych informacji z urządzenia użytkownika.

16. Przeglądarka internetowa automatycznie usuwa pliki cookies, dla których upłynął termin ważności. Pliki cookies trwałe pozostają na urządzeniu przez dłuższy czas (np. rok), a pliki sesyjne usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej. Użytkownik może również samodzielnie usunąć pliki cookies w dowolnym momencie.

17. Użytkownik może w opcjach przeglądarki zablokować przyjmowanie plików cookies ze strony idealnymaterac.pl. Stosowanie ograniczeń takich jak zablokowanie plików cookies może jednak doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania strony idealnymaterac.pl.