Regulamin

Regulamin dotyczący Opinii w serwisie IdealnyMaterac.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania opinii użytkowników w serwisie IdealnyMaterac.pl

2. Użytkownik dodając opinie oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu i akceptuje ich treść.

3. Opinią użytkownika jest komentarz dodany do wybranego producenta lub modelu produktu. Opinie prezentowane w Serwisie są wyłącznie wyrazem indywidualnych doświadczeń użytkowników, a serwis IdealnyMaterac.pl nie ma wpływu na treść opinii.

4. W Serwisie IdealnyMaterac.pl, opinie związane z działalnością przedsiębiorstw lub instytucji, których profile są opublikowane, składają się z oceny punktowej oraz komentarza, będącego uzasadnieniem oceny wystawionej przez użytkownika.

§2 Zamieszczanie i weryfikacja opinii

1. Użytkownik ma możliwość wystawiania opinii dotyczących przedsiębiorców lub instytucji. Opinie, które użytkownik zamieszcza, są opatrzone dowolnym podpisem wybranym przez niego.

2. Opinie o przedsiębiorcach lub instytucjach muszą ograniczać się do ich działań gospodarczych lub zawodowych i powinny opierać się na osobistych doświadczeniach użytkownika, który wystawia opinię. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść komentarza do swojej opinii.

3. Zabronione jest dodawanie do komentarzy treści reklamowych lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (spam). Opinie nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedopuszczalne jest używanie wulgarnych, niecenzuralnych czy obraźliwych wyrażeń, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa itp.

4. Serwis IdealnyMaterac.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii oraz do usunięcia opublikowanego komentarza lub innych informacji, jeśli są one sprzeczne z niniejszym regulaminem, przepisami prawa lub naruszają dobre obyczaje.

5. System serwisu IdealnyMaterac.pl automatycznie monitoruje ilość dodawanych opinii z jednego Adresu IP. W przypadku wykrycia zbyt dużej liczby opinii z tego samego adresu, opinie te mogą zostać usunięte w celu zapewnienia rzetelności i uczciwości systemu opinii w Serwisie. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy publikacji opinii w sytuacji, gdy wykryjemy, że ich ilość lub częstotliwość mogą świadczyć o ich nienaturalnym pochodzeniu.

6. Wszelkie opinie są moderowane zgodnie z regulaminem, a jedynym kryterium ich oceny jest zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

§4 Prawa autorskie

1. Wszystkie treści zamieszczone na serwisie IdealnyMaterac.pl, w tym każda jego część, są chronione prawem autorskim zgodnie z polskimi i międzynarodowymi przepisami.

2. Korzystanie z serwisu nie wiąże się z nabyciem przez użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z treści jedynie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W celu wykorzystania materiałów wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody administratora lub osoby posiadającej prawa autorskie.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych administratora oraz innych osób.

4. Powielanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej lub innej, oraz kopiowanie, digitalizacja, fotokopiowanie czy zamieszczanie treści na stronach serwisu w Internecie są zabronione bez uprzedniej zgody administratora lub osoby uprawnionej do praw autorskich. Dowolne użycie lub wykorzystanie treści bez zgody stanowi naruszenie prawa.

5. Wszelkie nazwy firm, logotypy, znaki towarowe, projekty i wizerunki reklam publikowane w serwisie idealnymaterac.pl zostały użyte tylko w celach informacyjnych i są własnością używających je firm.

§5 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.IdealnyMaterac.pl i umożliwia zaznajomienie się z jego treścią przed dodawaniem opinii w serwisie IdealnyMaterac.pl.

2. Regulamin może ulec modyfikacji, a nowa wersja zaczyna obowiązywać od chwili publikacji na stronie www.IdealnyMaterac.pl.

3. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu dotyczącego dodawania opinii jest prawo polskie.